Ürün Skalası
KöşebentNPUIPE
30x30x3NPU 40IPE 80
40x40x4NPU 50IPE 100
50x50x5NPU 65IPE 120
60x60x6NPU 80IPE 140
70x70x7NPU 100IPE 160
80x80x8NPU 120IPE 180
90x90x9NPU 140IPE 200
100x100x10NPU 160
120x120x12NPU 180
130x130x13NPU 200
 

GERMUHENDISLIK Çoklu doğrultma makinası, köşebent, NPU, IPE profil vb. ürünlerin düzleştirilmesini gerçekleştirir. Sıcak haddeleme ile üretilen profillerde, ürünlerin maruz kaldığı hızlı ve düzensiz ısıl değişimler sonucunda ürünlerin genel yapılarında farklı yönlere doğru eğrilikler meydana gelmektedir. Bu ürünlerin fiziksel yapılarını düzeltmek için doğrultma makinaları kullanılmaktadır.
Çoklu doğrultma makinasının temel teknik özellikleri şunlardır:

- Düzgün besleme ve merkezleme için hizalama tarakları ve kalibreli merdanelerin kullanımı
- Yedek kartuş ünitesine monte edilmiş merdane setlerinin hızlı değişimi
- Merdane ara boşluğunun motorla kontrolünün yapılması (çeşitli boyutlarda düzleştirmek için bir rulo seti kullanılabilir)

Çoklu doğrultma makinasında alt merdaneler tahrik edilmekte-dir. Alt merdaneler hareketini, elektrik motorunun tahrik ettiği dişli kutusundan almaktadırlar.

Merdane hava boşluğu, üst merdanelerin bir birinden bağımsız olarak hareketi ile ayarlanmaktadır. Ayrıca üst merdanelerin yatak sisteminde yer alan kaçık alma sistemi ile merdanelerin yatay düzlemde hizalanması sağlanır.

Çoklu doğrultma makinasında, merdanelerden oluşan kartuş ün-itesi sistemde yer alan hidrolik ünite yardımıyla hızlı bir şekilde değişime imkan tanımaktadır.
Bu hidrolik sistemi aynı zamanda, kartuş ünitesinin hidrolik kilitler ile ana gövdeye kilitlenmesinide sağlar.

Galeri